Tevékenysége

A Szent István Alapítványt tevékenységét és működési keretét a 2021-ben megújított és elfogadott Statútum jelöli ki. Az Alapítvány működési szabályzatát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia előzetes beleegyezésével a Római Vikáriátus hagyta jóvá, hiszen a Római Egyházmegye területén fejti ki működését.

Az alapítványi alapszabályzat több célkitűzése között első helyen a Rómába érkező magyar zarándokok ellátása szerepel. Ezt az Alapítvány elsősorban a Szent István Ház igényes és körültekintő működtetésével igyekszik teljesíteni, de 2023-től a Villa Mater Redemptorisban is örömmel fogadja a zarándokokat.

Második fő működési területe az olaszországi magyar katolikus misszió támogatása, illetve az itt élő magyarok lelki és kulturális összetartásának megerősítése, pasztorális ellátása. Ezt az alapítvány elnöki tisztjét ellátó Németh Norbert atya garantálja, aki 2020. augusztusa óta a római és olaszországi magyar katolikus közösségek lelkipásztora is egyeben. A római magyar egyházközség számára minden hónap utolsó vasárnapján a Santo Stefano Rotondo bazilikában tart magyar nyelvű szentmisét. Ellátja viszont az Olaszország nagyobb városaiban élő magyar közösségeket is: Milánó, Torinó, Bologna, Firenze, Velence, Padova, Loreto, Nápoly, Bari, Palermo, Catania.

Az Alapítvány székhelyén, a Szent István Házban 2021-ben az új kuratórium kérésére az MKPK támogatásával egy külön termet is kialakítottak, melyben a római magyar közösség a hóvégi szentmiséken túl más kulturális vagy közösségi rendezvények megtartásával is erősítheti az itt élő magyarok nyelvi, nemzeti identitását és összetartozását.

Az alapítványi célkitűzések között szerepel még a Rómában tevékenykedő magyar papok és papnövendékek segítése és támogatása, illetve az alapítók emlékének méltó ápolása.

2023.02.20.